Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowane ze środków EFS. W ww. projektach możliwe będzie zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych zarówno do 30 roku życia (70 miejsc) jaki powyżej 30 roku życia (20 miejsc).

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie) oraz niepełnosprawne. Wszystkich przedsiębiorców i pracodawców zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy (boksy 5a-5d) oraz pod numerami telefonów (91) 39 740 88, (91) 39 742 44 wew. 36 lub 42.

< poprzednia 1 następna > - strona wydarzeń