Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
http://puplobez.pl/strona/dofinansowanie-zatrudnienia-pracownika-pomagajacego-pracownikowi-niepelnosprawnemu/124

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu

Zwrot kosztów zatrudniania pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (innych niż koszty adaptacji)

UWAGA!
Ubieganie się przez pracodawcę o zwrot ze środków PFRON miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, ściśle powiązane zostało przez ustawę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych z koniecznością uprzedniego posiadania zaświadczenia o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, wydanego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.