Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7427
Przyznanie statusu bezrobotnego 2841
Utrata statusu bezrobotnego 3116
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2591
Utrata statusu poszukującego pracy 2454
Rejestracja bezrobotnych 3538
Rejestracja przez Internet 3100
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2322
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2768
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2452
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2439
Rejestracja poszukujących pracy 2680
Rejestracja przez Internet 2699
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2189
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2205
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2256
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2704
Prawa bezrobotnych 2904
Prawa poszukujących pracy 2353
Obowiązki bezrobotnych 2822
Obowiązki poszukujących pracy 2313
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2267
Obowiązujące Stawki 2788
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 7638
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2849
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2629
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2378
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2756
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2941
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2517
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2526
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2440
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2228
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2975
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2166
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2674
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2786
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2392
Tryb postępowania 2270
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2375
Wymagane dokumenty 2638
Opłaty 2432
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2965
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2385
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2554
Ogłoszenie konkursu 2344
Wzór oferty 2288
Oświadczenie oferenta 2291
Karta oferty 2294
Protokół 2269
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2706
Kontakt do urzędu pracy 15766
Godziny otwarcia 3253
Dyrekcja urzędu 4087
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3405
Programy 3559
Projekty EFS 3146
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 2570
Ogłoszenie POWER 2641
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 2429
Analizy i statystyki 2993
Sprawozdanie o rynku pracy 2458
2014 rok 2603
2013 rok 2461
2012 rok 2726
2011 rok 2646
Bezrobocie według gmin 2485
2014 rok 2557
2013 rok 2542
2012 rok 2426
2011 rok 2509
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3246
Przydatne linki 3291