Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
http://puplobez.pl/wydarzenie/22/ogloszenie-rpo

OGŁOSZENIE RPO

OGŁOSZENIE RPO

 

OGŁOSZENIE

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że posiadają znaczne fundusze na organizację staży, szkoleń, dotacje oraz refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych po 30 roku życia finansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie), po 50 roku życia oraz niepełnosprawne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy (pok. 3,4,9) oraz pod numerami telefonów (91) 39 740 88, (91) 39 742 44 .