Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
http://puplobez.pl/wydarzenie/20/spotkanie-w-ramach-dni-przedisiebiorczosci

SPOTKANIE W RAMACH DNI PRZEDISIĘBIORCZOŚCI

Dnia 18.11.2016 r. w ramach Światowych Dni Przedsiębiorczości, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie odbyło się spotkanie skierowane do osób bezrobotnych z przedstawicielami Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES). W spotkaniu brało udział 15 uczestników (10 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP w Łobzie oraz 5 uczestników CIS). Celem spotkania była promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów. Program spotkania opierał się na przedstawieniu możliwości zatrudnienia w III sektorze, dostępnych dotacjach na zatrudnienie, przedstawieniu zakresu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oferowanego w ramach projektu SZOWES oraz badaniu kompetencji zawodowych.