Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
http://puplobez.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63

Obowiązki poszukujących pracy

Osoba zarejestrowana jako poszukujący pracy ma obowiązki:

 

Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

 

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio: