Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
http://puplobez.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Poszukujący pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada następujące dokumenty:

 

Podstawa prawna

  1. Art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 1 pkt. 4, pkt. 13, art. 33 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.);
  2. § 5 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299).