OGŁOSZENIE RPO

OGŁOSZENIE RPO

czytaj więcej

OGŁOSZENIE PO WER

OGŁOSZENIE PO WER

czytaj więcej

Szkolenie - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie zaprasza do złożenia oferty szkolenia OPIEKUN OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMANTAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
. Szkolenie przewidziane jest dla 10 osób.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że posiadają środki

na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych do 30 roku życia

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój. Projekt przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych

(powyżej 6 miesięcy w przypadku osóbd o 25 roku życia lub 12 miesięcy w przypadku

osób po 25 roku życia) i o niskich kwalifikacjach(wykształcenie do średniego

włącznie). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do składania

wniosków.Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy

(pok. 3) oraz pod numerami telefonów

(91) 39 740 88, (91) 39 742 44 wew. 50 lub 41.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

czytaj więcej