Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6653
Przyznanie statusu bezrobotnego 2460
Utrata statusu bezrobotnego 2703
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2106
Utrata statusu poszukującego pracy 1980
Rejestracja bezrobotnych 2968
Rejestracja przez Internet 2511
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1995
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2426
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2028
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2050
Rejestracja poszukujących pracy 2202
Rejestracja przez Internet 2240
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1896
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1885
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1943
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2221
Prawa bezrobotnych 2338
Prawa poszukujących pracy 2052
Obowiązki bezrobotnych 2498
Obowiązki poszukujących pracy 2005
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1953
Obowiązujące Stawki 2434
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 6874
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2333
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2157
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2066
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2360
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2379
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2049
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2239
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1981
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1920
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2450
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1841
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2365
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2458
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2081
Tryb postępowania 1973
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1911
Wymagane dokumenty 2168
Opłaty 2105
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2432
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2100
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2250
Ogłoszenie konkursu 2035
Wzór oferty 1837
Oświadczenie oferenta 1907
Karta oferty 1831
Protokół 1927
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2394
Kontakt do urzędu pracy 14564
Godziny otwarcia 2748
Dyrekcja urzędu 3692
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2753
Programy 3046
Projekty EFS 2794
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 2109
Ogłoszenie POWER 2148
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 2049
Analizy i statystyki 2658
Sprawozdanie o rynku pracy 2143
2014 rok 2263
2013 rok 2131
2012 rok 2258
2011 rok 2221
Bezrobocie według gmin 2186
2014 rok 2257
2013 rok 2058
2012 rok 2125
2011 rok 2196
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2719
Przydatne linki 2777