Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4615
Przyznanie statusu bezrobotnego 1701
Utrata statusu bezrobotnego 1846
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1505
Utrata statusu poszukującego pracy 1371
Rejestracja bezrobotnych 2047
Rejestracja przez Internet 1701
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1376
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1749
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1386
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1451
Rejestracja poszukujących pracy 1539
Rejestracja przez Internet 1575
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1262
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1278
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1381
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1583
Prawa bezrobotnych 1693
Prawa poszukujących pracy 1453
Obowiązki bezrobotnych 1833
Obowiązki poszukujących pracy 1360
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1314
Obowiązujące Stawki 1737
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 5429
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1672
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1558
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1383
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1700
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1729
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1413
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1603
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1335
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1305
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1778
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1268
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1672
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1726
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1447
Tryb postępowania 1363
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1319
Wymagane dokumenty 1507
Opłaty 1470
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1783
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1426
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1597
Ogłoszenie konkursu 1410
Wzór oferty 1248
Oświadczenie oferenta 1271
Karta oferty 1218
Protokół 1279
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1722
Kontakt do urzędu pracy 11229
Godziny otwarcia 2069
Dyrekcja urzędu 2962
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2004
Programy 2262
Projekty EFS 2073
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1469
Ogłoszenie POWER 1513
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1361
Analizy i statystyki 1966
Sprawozdanie o rynku pracy 1535
2014 rok 1608
2013 rok 1530
2012 rok 1635
2011 rok 1582
Bezrobocie według gmin 1565
2014 rok 1626
2013 rok 1415
2012 rok 1456
2011 rok 1540
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2019
Przydatne linki 2039