Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4073
Przyznanie statusu bezrobotnego 1495
Utrata statusu bezrobotnego 1609
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1310
Utrata statusu poszukującego pracy 1160
Rejestracja bezrobotnych 1814
Rejestracja przez Internet 1489
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1173
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1547
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1197
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1273
Rejestracja poszukujących pracy 1343
Rejestracja przez Internet 1393
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1076
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1078
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1216
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1380
Prawa bezrobotnych 1490
Prawa poszukujących pracy 1263
Obowiązki bezrobotnych 1629
Obowiązki poszukujących pracy 1173
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1117
Obowiązujące Stawki 1498
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 3930
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1430
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1355
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1145
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1439
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1473
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1204
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1357
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1122
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1115
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1534
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1093
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1398
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1466
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1237
Tryb postępowania 1177
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1132
Wymagane dokumenty 1294
Opłaty 1235
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1547
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1215
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1342
Ogłoszenie konkursu 1205
Wzór oferty 1043
Oświadczenie oferenta 1078
Karta oferty 1022
Protokół 1039
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1503
Kontakt do urzędu pracy 10125
Godziny otwarcia 1835
Dyrekcja urzędu 2738
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1731
Programy 1969
Projekty EFS 1819
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1254
Ogłoszenie POWER 1305
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1117
Analizy i statystyki 1709
Sprawozdanie o rynku pracy 1361
2014 rok 1386
2013 rok 1333
2012 rok 1419
2011 rok 1364
Bezrobocie według gmin 1377
2014 rok 1397
2013 rok 1206
2012 rok 1219
2011 rok 1316
Powiatowa Rada Zatrudnienia 1773
Przydatne linki 1764