Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4454
Przyznanie statusu bezrobotnego 1633
Utrata statusu bezrobotnego 1774
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1439
Utrata statusu poszukującego pracy 1307
Rejestracja bezrobotnych 1978
Rejestracja przez Internet 1632
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1310
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1684
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1314
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1388
Rejestracja poszukujących pracy 1473
Rejestracja przez Internet 1514
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1199
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1206
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1316
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1519
Prawa bezrobotnych 1633
Prawa poszukujących pracy 1391
Obowiązki bezrobotnych 1767
Obowiązki poszukujących pracy 1294
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1244
Obowiązujące Stawki 1663
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 4580
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1579
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1487
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1318
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1617
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1643
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1345
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1522
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1266
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1241
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1697
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1210
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1582
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1648
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1378
Tryb postępowania 1301
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1258
Wymagane dokumenty 1430
Opłaty 1398
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1704
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1356
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1509
Ogłoszenie konkursu 1344
Wzór oferty 1183
Oświadczenie oferenta 1208
Karta oferty 1153
Protokół 1207
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1650
Kontakt do urzędu pracy 10949
Godziny otwarcia 1994
Dyrekcja urzędu 2890
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1899
Programy 2166
Projekty EFS 1991
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1400
Ogłoszenie POWER 1448
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1281
Analizy i statystyki 1886
Sprawozdanie o rynku pracy 1467
2014 rok 1545
2013 rok 1468
2012 rok 1565
2011 rok 1515
Bezrobocie według gmin 1500
2014 rok 1554
2013 rok 1353
2012 rok 1390
2011 rok 1474
Powiatowa Rada Zatrudnienia 1940
Przydatne linki 1958