Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3765
Przyznanie statusu bezrobotnego 1448
Utrata statusu bezrobotnego 1553
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1257
Utrata statusu poszukującego pracy 1115
Rejestracja bezrobotnych 1754
Rejestracja przez Internet 1440
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1123
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1499
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1145
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1221
Rejestracja poszukujących pracy 1298
Rejestracja przez Internet 1345
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1033
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1034
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1171
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1327
Prawa bezrobotnych 1436
Prawa poszukujących pracy 1212
Obowiązki bezrobotnych 1585
Obowiązki poszukujących pracy 1126
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1070
Obowiązujące Stawki 1438
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 3693
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1379
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1302
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1092
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1352
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1396
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1157
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1281
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1067
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1065
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1484
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1042
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1311
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1394
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1190
Tryb postępowania 1123
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1077
Wymagane dokumenty 1231
Opłaty 1189
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1497
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1167
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1255
Ogłoszenie konkursu 1153
Wzór oferty 997
Oświadczenie oferenta 1029
Karta oferty 973
Protokół 992
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1446
Kontakt do urzędu pracy 9739
Godziny otwarcia 1784
Dyrekcja urzędu 2658
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1674
Programy 1874
Projekty EFS 1740
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1199
Ogłoszenie POWER 1252
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1070
Analizy i statystyki 1639
Sprawozdanie o rynku pracy 1317
2014 rok 1340
2013 rok 1284
2012 rok 1373
2011 rok 1319
Bezrobocie według gmin 1327
2014 rok 1345
2013 rok 1156
2012 rok 1173
2011 rok 1269
Powiatowa Rada Zatrudnienia 1701
Przydatne linki 1680