Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3229
Przyznanie statusu bezrobotnego 1306
Utrata statusu bezrobotnego 1417
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1137
Utrata statusu poszukującego pracy 1012
Rejestracja bezrobotnych 1610
Rejestracja przez Internet 1325
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1035
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1392
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1048
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1125
Rejestracja poszukujących pracy 1186
Rejestracja przez Internet 1248
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 955
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 946
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1080
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1209
Prawa bezrobotnych 1320
Prawa poszukujących pracy 1111
Obowiązki bezrobotnych 1479
Obowiązki poszukujących pracy 1022
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 973
Obowiązujące Stawki 1286
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 3258
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1273
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1198
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 997
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1202
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1253
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1065
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1161
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 977
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 971
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1393
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 952
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1174
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1265
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1089
Tryb postępowania 1010
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 982
Wymagane dokumenty 1105
Opłaty 1087
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1409
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1072
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1105
Ogłoszenie konkursu 1046
Wzór oferty 901
Oświadczenie oferenta 915
Karta oferty 864
Protokół 890
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1327
Kontakt do urzędu pracy 9099
Godziny otwarcia 1660
Dyrekcja urzędu 2488
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1567
Programy 1702
Projekty EFS 1572
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1097
Ogłoszenie POWER 1144
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 977
Analizy i statystyki 1485
Sprawozdanie o rynku pracy 1204
2014 rok 1231
2013 rok 1173
2012 rok 1262
2011 rok 1210
Bezrobocie według gmin 1221
2014 rok 1250
2013 rok 1064
2012 rok 1073
2011 rok 1175
Powiatowa Rada Zatrudnienia 1565
Przydatne linki 1520