Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4729
Przyznanie statusu bezrobotnego 1757
Utrata statusu bezrobotnego 1908
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1542
Utrata statusu poszukującego pracy 1417
Rejestracja bezrobotnych 2091
Rejestracja przez Internet 1757
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1415
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1800
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1426
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1496
Rejestracja poszukujących pracy 1590
Rejestracja przez Internet 1628
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1308
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1322
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1423
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1633
Prawa bezrobotnych 1743
Prawa poszukujących pracy 1492
Obowiązki bezrobotnych 1887
Obowiązki poszukujących pracy 1411
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1365
Obowiązujące Stawki 1797
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 5545
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1718
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1598
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1433
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1760
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1789
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1458
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1651
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1385
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1355
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1845
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1308
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1737
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1783
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1492
Tryb postępowania 1412
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1357
Wymagane dokumenty 1559
Opłaty 1520
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1840
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1481
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1647
Ogłoszenie konkursu 1457
Wzór oferty 1292
Oświadczenie oferenta 1322
Karta oferty 1263
Protokół 1327
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1775
Kontakt do urzędu pracy 11396
Godziny otwarcia 2119
Dyrekcja urzędu 3019
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2070
Programy 2333
Projekty EFS 2141
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1512
Ogłoszenie POWER 1557
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1427
Analizy i statystyki 2026
Sprawozdanie o rynku pracy 1574
2014 rok 1647
2013 rok 1564
2012 rok 1676
2011 rok 1630
Bezrobocie według gmin 1607
2014 rok 1669
2013 rok 1453
2012 rok 1498
2011 rok 1586
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2084
Przydatne linki 2106