Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6275
Przyznanie statusu bezrobotnego 2257
Utrata statusu bezrobotnego 2494
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1940
Utrata statusu poszukującego pracy 1817
Rejestracja bezrobotnych 2676
Rejestracja przez Internet 2302
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1815
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2231
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1846
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1869
Rejestracja poszukujących pracy 2025
Rejestracja przez Internet 2058
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1726
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1719
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1802
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2050
Prawa bezrobotnych 2162
Prawa poszukujących pracy 1873
Obowiązki bezrobotnych 2310
Obowiązki poszukujących pracy 1824
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1781
Obowiązujące Stawki 2249
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 6516
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2153
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2006
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1872
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2179
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2218
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1881
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2065
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1807
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1759
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2287
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1681
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2193
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2275
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1921
Tryb postępowania 1803
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1750
Wymagane dokumenty 2002
Opłaty 1936
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2274
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1933
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2086
Ogłoszenie konkursu 1862
Wzór oferty 1675
Oświadczenie oferenta 1741
Karta oferty 1670
Protokół 1757
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2229
Kontakt do urzędu pracy 13994
Godziny otwarcia 2566
Dyrekcja urzędu 3490
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2577
Programy 2822
Projekty EFS 2609
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1932
Ogłoszenie POWER 1965
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1877
Analizy i statystyki 2487
Sprawozdanie o rynku pracy 1980
2014 rok 2066
2013 rok 1961
2012 rok 2073
2011 rok 2037
Bezrobocie według gmin 2006
2014 rok 2084
2013 rok 1871
2012 rok 1952
2011 rok 2009
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2539
Przydatne linki 2581