Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3442
Przyznanie statusu bezrobotnego 1351
Utrata statusu bezrobotnego 1467
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1175
Utrata statusu poszukującego pracy 1041
Rejestracja bezrobotnych 1663
Rejestracja przez Internet 1360
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1052
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1421
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1076
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1149
Rejestracja poszukujących pracy 1219
Rejestracja przez Internet 1281
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 977
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 965
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1102
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1247
Prawa bezrobotnych 1360
Prawa poszukujących pracy 1139
Obowiązki bezrobotnych 1513
Obowiązki poszukujących pracy 1055
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1000
Obowiązujące Stawki 1335
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 3439
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1303
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1230
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1021
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1251
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1309
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1089
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1197
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 998
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 995
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1418
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 976
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1230
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1312
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1122
Tryb postępowania 1038
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1007
Wymagane dokumenty 1149
Opłaty 1117
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1432
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1100
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1163
Ogłoszenie konkursu 1081
Wzór oferty 930
Oświadczenie oferenta 953
Karta oferty 899
Protokół 917
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1368
Kontakt do urzędu pracy 9370
Godziny otwarcia 1702
Dyrekcja urzędu 2552
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1603
Programy 1775
Projekty EFS 1638
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1127
Ogłoszenie POWER 1181
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1000
Analizy i statystyki 1543
Sprawozdanie o rynku pracy 1238
2014 rok 1266
2013 rok 1212
2012 rok 1302
2011 rok 1246
Bezrobocie według gmin 1253
2014 rok 1285
2013 rok 1097
2012 rok 1110
2011 rok 1210
Powiatowa Rada Zatrudnienia 1604
Przydatne linki 1583