Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5030
Przyznanie statusu bezrobotnego 1921
Utrata statusu bezrobotnego 2052
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1679
Utrata statusu poszukującego pracy 1569
Rejestracja bezrobotnych 2247
Rejestracja przez Internet 1915
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1554
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1942
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1564
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1626
Rejestracja poszukujących pracy 1736
Rejestracja przez Internet 1758
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1443
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1458
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1551
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1773
Prawa bezrobotnych 1879
Prawa poszukujących pracy 1618
Obowiązki bezrobotnych 2021
Obowiązki poszukujących pracy 1545
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1505
Obowiązujące Stawki 1954
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 5802
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1862
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1733
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1569
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1894
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1930
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1597
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1798
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1526
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1487
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1996
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1436
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1888
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1977
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1631
Tryb postępowania 1549
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1492
Wymagane dokumenty 1700
Opłaty 1663
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1995
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1633
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1797
Ogłoszenie konkursu 1591
Wzór oferty 1421
Oświadczenie oferenta 1473
Karta oferty 1397
Protokół 1468
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1912
Kontakt do urzędu pracy 11836
Godziny otwarcia 2271
Dyrekcja urzędu 3174
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2250
Programy 2496
Projekty EFS 2290
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1660
Ogłoszenie POWER 1697
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1577
Analizy i statystyki 2179
Sprawozdanie o rynku pracy 1714
2014 rok 1786
2013 rok 1689
2012 rok 1807
2011 rok 1762
Bezrobocie według gmin 1747
2014 rok 1805
2013 rok 1592
2012 rok 1652
2011 rok 1722
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2237
Przydatne linki 2272