Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4945
Przyznanie statusu bezrobotnego 1862
Utrata statusu bezrobotnego 2007
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1633
Utrata statusu poszukującego pracy 1526
Rejestracja bezrobotnych 2195
Rejestracja przez Internet 1858
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1506
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1898
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1516
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1587
Rejestracja poszukujących pracy 1688
Rejestracja przez Internet 1711
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1395
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1414
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1511
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1728
Prawa bezrobotnych 1831
Prawa poszukujących pracy 1577
Obowiązki bezrobotnych 1977
Obowiązki poszukujących pracy 1503
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1458
Obowiązujące Stawki 1899
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 5733
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1817
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1688
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1520
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1854
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1887
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1559
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1755
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1475
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1439
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1949
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1389
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1845
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1928
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1586
Tryb postępowania 1502
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1449
Wymagane dokumenty 1658
Opłaty 1613
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1947
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1588
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1749
Ogłoszenie konkursu 1543
Wzór oferty 1376
Oświadczenie oferenta 1423
Karta oferty 1353
Protokół 1422
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1871
Kontakt do urzędu pracy 11702
Godziny otwarcia 2221
Dyrekcja urzędu 3122
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2196
Programy 2449
Projekty EFS 2246
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1609
Ogłoszenie POWER 1656
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1536
Analizy i statystyki 2136
Sprawozdanie o rynku pracy 1669
2014 rok 1738
2013 rok 1649
2012 rok 1767
2011 rok 1725
Bezrobocie według gmin 1708
2014 rok 1756
2013 rok 1543
2012 rok 1603
2011 rok 1674
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2188
Przydatne linki 2213