Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4254
Przyznanie statusu bezrobotnego 1557
Utrata statusu bezrobotnego 1691
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1373
Utrata statusu poszukującego pracy 1231
Rejestracja bezrobotnych 1898
Rejestracja przez Internet 1556
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1238
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1608
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1250
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1332
Rejestracja poszukujących pracy 1404
Rejestracja przez Internet 1454
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1137
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1142
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1268
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1446
Prawa bezrobotnych 1560
Prawa poszukujących pracy 1324
Obowiązki bezrobotnych 1691
Obowiązki poszukujących pracy 1229
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1173
Obowiązujące Stawki 1566
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 4129
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1507
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1422
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1218
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1517
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1547
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1272
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1432
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1184
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1172
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1611
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1157
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1488
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1552
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1306
Tryb postępowania 1234
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1196
Wymagane dokumenty 1358
Opłaty 1308
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1621
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1284
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1419
Ogłoszenie konkursu 1272
Wzór oferty 1108
Oświadczenie oferenta 1140
Karta oferty 1083
Protokół 1117
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1569
Kontakt do urzędu pracy 10422
Godziny otwarcia 1912
Dyrekcja urzędu 2807
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1813
Programy 2065
Projekty EFS 1903
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1324
Ogłoszenie POWER 1369
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1197
Analizy i statystyki 1787
Sprawozdanie o rynku pracy 1417
2014 rok 1463
2013 rok 1401
2012 rok 1489
2011 rok 1432
Bezrobocie według gmin 1433
2014 rok 1466
2013 rok 1277
2012 rok 1301
2011 rok 1389
Powiatowa Rada Zatrudnienia 1851
Przydatne linki 1857