Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6953
Przyznanie statusu bezrobotnego 2559
Utrata statusu bezrobotnego 2802
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2196
Utrata statusu poszukującego pracy 2073
Rejestracja bezrobotnych 3180
Rejestracja przez Internet 2667
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2094
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2536
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2126
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2139
Rejestracja poszukujących pracy 2300
Rejestracja przez Internet 2342
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1985
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1985
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2044
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2323
Prawa bezrobotnych 2441
Prawa poszukujących pracy 2143
Obowiązki bezrobotnych 2596
Obowiązki poszukujących pracy 2107
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2048
Obowiązujące Stawki 2550
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 7145
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2464
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2254
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2166
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2455
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2487
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2157
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2335
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2065
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2014
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2563
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1948
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2463
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2562
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2176
Tryb postępowania 2071
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2005
Wymagane dokumenty 2262
Opłaty 2217
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2559
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2183
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2366
Ogłoszenie konkursu 2123
Wzór oferty 1933
Oświadczenie oferenta 2004
Karta oferty 1930
Protokół 2041
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2502
Kontakt do urzędu pracy 15024
Godziny otwarcia 2849
Dyrekcja urzędu 3824
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2913
Programy 3157
Projekty EFS 2904
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 2205
Ogłoszenie POWER 2254
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 2170
Analizy i statystyki 2771
Sprawozdanie o rynku pracy 2248
2014 rok 2371
2013 rok 2234
2012 rok 2349
2011 rok 2343
Bezrobocie według gmin 2268
2014 rok 2355
2013 rok 2165
2012 rok 2221
2011 rok 2305
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2826
Przydatne linki 2900