Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6027
Przyznanie statusu bezrobotnego 2120
Utrata statusu bezrobotnego 2367
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1815
Utrata statusu poszukującego pracy 1708
Rejestracja bezrobotnych 2496
Rejestracja przez Internet 2151
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1685
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2104
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1722
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1758
Rejestracja poszukujących pracy 1897
Rejestracja przez Internet 1934
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1603
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1598
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1691
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1924
Prawa bezrobotnych 2044
Prawa poszukujących pracy 1759
Obowiązki bezrobotnych 2190
Obowiązki poszukujących pracy 1703
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1669
Obowiązujące Stawki 2114
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 6185
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2009
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1876
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1715
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2023
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2067
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1742
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1927
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1674
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1628
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2164
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1553
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2042
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2134
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1781
Tryb postępowania 1679
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1619
Wymagane dokumenty 1866
Opłaty 1796
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2147
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1793
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1933
Ogłoszenie konkursu 1720
Wzór oferty 1544
Oświadczenie oferenta 1608
Karta oferty 1532
Protokół 1612
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2098
Kontakt do urzędu pracy 13144
Godziny otwarcia 2435
Dyrekcja urzędu 3346
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2438
Programy 2666
Projekty EFS 2458
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 1807
Ogłoszenie POWER 1852
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 1750
Analizy i statystyki 2346
Sprawozdanie o rynku pracy 1857
2014 rok 1934
2013 rok 1831
2012 rok 1949
2011 rok 1914
Bezrobocie według gmin 1882
2014 rok 1954
2013 rok 1744
2012 rok 1822
2011 rok 1875
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2410
Przydatne linki 2453