Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9377
Przyznanie statusu bezrobotnego 3103
Utrata statusu bezrobotnego 3362
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2819
Utrata statusu poszukującego pracy 2665
Rejestracja bezrobotnych 3909
Rejestracja przez Internet 3361
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2565
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2981
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2670
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2658
Rejestracja poszukujących pracy 2902
Rejestracja przez Internet 2920
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2388
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2401
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2470
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2918
Prawa bezrobotnych 3127
Prawa poszukujących pracy 2541
Obowiązki bezrobotnych 3040
Obowiązki poszukujących pracy 2510
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2487
Obowiązujące Stawki 3013
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 8034
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3057
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2844
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2606
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2969
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3140
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2709
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2734
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2647
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2431
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3269
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2354
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2870
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3016
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2599
Tryb postępowania 2481
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2582
Wymagane dokumenty 2833
Opłaty 2654
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3263
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2593
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2762
Ogłoszenie konkursu 2546
Wzór oferty 2494
Oświadczenie oferenta 2504
Karta oferty 2498
Protokół 2481
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2896
Kontakt do urzędu pracy 16343
Godziny otwarcia 3500
Dyrekcja urzędu 4426
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3716
Programy 3801
Projekty EFS 3390
POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łobeskim" 2800
Ogłoszenie POWER 2882
RPO " Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim" 2733
Analizy i statystyki 3228
Sprawozdanie o rynku pracy 2682
2014 rok 2835
2013 rok 2683
2012 rok 2949
2011 rok 2860
Bezrobocie według gmin 2694
2014 rok 2788
2013 rok 2748
2012 rok 2657
2011 rok 2727
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3461
Przydatne linki 3532